Az inga és az aura színei

Az inga és az aura színei

 

Az aura felmérése

 

Az egyik legrégebbi módszer az érzékelés kiterjesztésére, jövendölésre és a szellemekkel való kapcsolatfelvételre a kulcsos-könyv. Lényege, hogy egy szabadon választott témájú könyvet (régen legtöbbször Bibliát) egy nagyobb méretű kulcs közepére zsineggel odaerősítenek, majd a kulcsot a két mutatóujjal megtartva a könyvet ingaként használják. A dolog megfordítható úgy is, hogy a könyvet tartják, és a kulcs játssza az inga szerepét. Manapság már a legtöbben ingát, esetleg egy cérnára fűzött karikagyűrűt használnak.
Bármit választunk, először is meg kell 'neki' tanítanunk a jelzéseket, azaz hogy melyik irányba forgás jelenti az igent, és melyik a nemet. Legegyszerűbb az óramutató járásával megegyező irányt kinevezni igen-nek, és a fordítottat nem-nek. Az ide-oda lengés legtöbbször a nem tudom-ot, vagy a talán-t jelzi.

Az inga programozása nagyon egyszerű. Először is (amennyiben a tárgy anyaga ezt lehetővé teszi) tisztítsuk meg hideg, folyó vízzel az ingát. Ezután fogjuk az inga zsinórját a hüvelyk- és a mutatóujjunk közé úgy, hogy legalább kb. 15-20 cm zsinór maradjon szabadon lógva, végén az ingával vagy a gyűrűvel (kulcs esetében a könyvvel). Ezután koncentráljunk arra, hogy ezentúl azt akarjuk, hogy amikor a válasz igen, az inga forogjon az óramutató járásával megegyező irányba. Amikor ez megtörténik, folytassuk a programozást a nem irányával, azaz az óramutató járásával ellenkező forgással. Majd tanítsuk meg arra, hogy álljon meg.
Ha az inga már azt teszi, amit kérünk tőle, nekifoghatunk a munkának.

Összpontosítsunk a kérdésre, amire választ szeretnék kapni. Figyeljünk az energia változására (hidegebb vagy melegebb lesz, vagy csak úgy általában mozgást érzékelünk ott, ahol amúgy nem történik látható fizikai változás).
'Kérjük meg' az ingát, hogy az általunk feltett kérdésekre válaszokat adjon. Természetesen csak olyan kérdéseket tehetünk fel, amire igennel vagy nemmel lehetséges felelni. Amikor végeztünk a jövendöléssel, újra tisztítsuk meg az ingát, mielőtt eltennénk.
Ezt a technikát nehezíti, hogy nagyon nagy hatással vagyunk a tárgyra, amin keresztül a válaszadás történik, így előfordulhat, hogy csak azt kapjuk, amit amúgy is hallani akartunk volna, vagyis a saját vágyainkat, félelmeinket vetítjük ki.

Sok gyakorlással ez a hiba többnyire kiküszöbölhető, ám még akkor is sok függ a jelenlegi lelki és energetikai állapotunktól, hiszen az ingát a mi izmaink mozgatják, a saját fizikai energiánk működteti. A valódi válaszhoz csatornává, 'átjárhatóvá' kell tennünk a tudatunkat, hogy az információ rajtunk (az izmainkon) keresztül megmutatkozhasson.

 

Az aura színeinek olvasása inga segítségével

A szín a fény jellemzője. Az egyes színek attól függően alakulnak ki, milyen hullámhosszra törik a beérkező fény. A színek az energiarendszerben és az aurában is nagyon fontos szerepet játszanak. Információt adnak az egyén hangulatáról, egészségi állapotáról, lelki, mentális és spirituális állapotáról, másokhoz való viszonyáról stb. Az aurában megjelenő diagnosztizálható betegségek, érzések, lelkiállapot nagy része még fizikai szinten nem realizálódott eseményeket, helyzeteket jelöl, így segítségül hívhatjuk a jövő megismerésére.
Elsősorban arra kell törekednünk, hogy még azelőtt ismerjük meg, tudatosítsuk ezeket a történéseket, problémákat, mielőtt megvalósulnának, így azok elkerülhetővé válnak. Nem az a lényeg, hogy a 'jóslatunk' bekövetkezzen, hanem az, hogy segítséget nyújtsunk azok számára, akik nem ismerik fel azokat a jeleket, amiket a sorsuk mutat meg számukra.
Ha még időben sikerül felfedezni és megváltoztatni az aurában látott elváltozásokat, akkor azok nem fognak fizikailag problémákat okozni. Egy nem tudatosított érzelem képes idővel betegséggé vagy tragédiává válni, ezért nagyon fontos, hogy megértsük a saját magunknak küldött üzeneteket, jelzéseket.

A köznapi beszéd sűrűn használja a szavakat az emberek állapotának leírására, melyik mindegyike egy tudatalatt felfogott auralátásnak feleltethető meg.

A 'vörös a feje a méregtől', a 'sárga az irigységtől', a 'zöldfülű' mind az aurában látható jellemzőkre utal. De akár ide sorolhatjuk azt is, hogy 'rózsaszínben látja a világot', a 'zöldszemű szörnyet', vagyis a féltékenységet vagy angol nyelvterületen a blue-t (kék), mint szomorúságot.
A gyerekek rajzain is sokszor az általuk látott auraszínek szerepelnek, amikor pl. különböző (felnőtt szemmel nézve nem valós) színekkel ábrázolják az embereket, az állatokat, a tájat.

Az érzékelési gyakorlatok során előbb utóbb eljön az az idő, amikor már képesek vagyunk meglátni az aura színeit, de amíg ez nem következik be, az egyes színek megállapíthatók ingával vagy lengyelbottal is.
Ehhez érdemes színminta korongot használni, ami felett az ingázást elvégezhetjük.
Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésünkre, végigkérdezhetjük az egyes aura színeket egyesével, figyelve arra, melyiknél jelez az inga.
Természetesen rengeteg árnyalattal találkozhatunk, nem csak a csakrák színeivel, hanem egyénenként eltérően tisztább, zavarosabb, kevert színekkel is.
Az egyes színek naponta többször is változhatnak, elsősorban az aura belsőbb rétegeiben (éter, asztrál, mentál régió). Az érzelmi ingadozások, lelki és mentális tevékenységek mind befolyásolják az aktuálisan uralkodó színárnyalatot.
Minél beljebb található egy szín (az anyagi testhez közelebb), annál inkább a fizikai, érzelmi és mentális állapotot jelöli, míg a külső színek az egyén spirituális energiáit mutatják. Az aura külső rétegeiben található színek emellett jelölhetnek időbeli távolságot (azaz még nem beépített, nem megtanult rezgésszintet, feladatokat) is.
A legtöbb embernél meghatározható egy uralkodó színárnyalat az aurában, ami többé kevésbé állandóan jelen van. Ezekre épülnek rá az aktuális hangulatot, lelkiállapotot, egészségi állapotot jelző színek.

Az egészséges aura leginkább pasztell árnyalatokat mutat, míg a betegségek, torzulások a színek torzulásában is felismerhetőek piszkos, zavaros színek formájában. Minél erősebb egy szín, annál több energiát jelez az adott területen. Vannak esetek, amikor ez is kórosnak számít, annak ellenére, hogy a szín nem zavaros, a túlzott aktivitás, energiatöbblet problémákat okozhat.
Az aura érzékelésénél figyelembe kell vennünk, hogy mindig a saját szűrőnkön keresztül látunk másokat. Amennyiben ezt nem tudatosítjuk, hibás következtetéseket vonhatunk le más állapotára vonatkozóan.
Minél inkább el kell tudnunk vonatkoztatni egyrészt a saját (felszínes) ítéletünktől, másrészt a saját személyiségünk 'belevitelétől'. Ellenkező esetben ha pl. a saját auránk piros, egy alapvetően kék jellegű aurát a 'piros szemüvegünkön' keresztül lilának fogunk látni, és máris téves következtetéseket vonunk le az illető állapotáról.
A pillanatnyi állapotunk és hangulatunk is befolyásolhatja látásunkat. Diagnosztizáláskor erre is oda kell figyelnünk, mielőtt bárki másnak ítéletet mondunk az aurájáról.
Ne egy egy kiemelt részterületet vizsgáljuk, hanem igyekezzünk egységében látni az egész embert, és kezdetben akár kérdéseket feltenni, hogy ellenőrizzük a látásunk helyességét.

A gyakorlás kezdetén elsősorban az étertest (szürkés, kékesfehér) energiáit láthatjuk erősebbnek, mert ez a leganyagibb, ez áll legközelebb a fizikai látás tartományához.
A színeknek nem csak az árnyalataival kell foglalkoznunk, hanem az aurában elfoglalt helyükkel és formájukkal is. Ehhez használjuk az egyes csakráknál tanultakat.

 

Színek az aurában

Vörös:

Erő, határozottság, akarat, harc, mindenféle felfokozott érzelem (harag, szerelem, szexualitás, idegesség, gyűlölet stb...), tetterő, életerő, egészség, agilitás, dinamizmus.
Túlsúlya vagy 'piszkossága' utalhat gyulladásra, fel nem dolgozott haragra, lázra, agresszivitásra.
A Gyökércsakrával áll kapcsolatban, tehát az ahhoz tartozó életterületeken kell elsősorban a problémákat keresni, és megtalálni az összefüggést a Gyökércsakra, és a szín aurában elfoglalt helye között (ami lehet akár a fejtető környékén is, azaz a Koronacsakránál).

Narancs:

Kreativitás, melegség, barátságosság, bátorság, öröm, nyitottság, kedvesség.
Túlsúlya vagy 'piszkossága' kiegyensúlyozatlanságra, érzelmi függőségre, feltűnési vágyra, büszkeségre utalhat.
A Szakrális csakrával áll kapcsolatban.

Sárga:

Mentális aktivitás, pozitív gondolkodás, optimizmus, intelligencia, erős személyiség, világos gondolkodás, tiszta eszmék jelölője.
Túlsúlya vagy 'piszkossága' esetén túlzott elemzésre, túlgondolkodásra, merevségre, dogmatikusságra utalhat.
A Napfonat csakrával áll kapcsolatban.

Zöld:

Nyugalom, együttérzés, szeretet, megbízhatóság, nyíltság, nyitottság, bőség, (érzelmi) gazdagság.
Túlsúlya vagy 'piszkossága' féltékenység, gyengeség, bizonytalanság, önbizalomhiány meglétére utalhat.
A Szívcsakrával áll kapcsolatban.

Kék:

Komolyság, igazságosság, gyógyító erő, spiritualitás, intuíció, becsületesség.
Túlsúlya vagy 'piszkossága' esetén szomorúság, magány, befelé fordulás, bezárkózás, túlérzékenység, aggodalom.
A Torokcsakrával áll kapcsolatban.

Lila:

Önállóság, szabadság, függetlenség, tudatosság, tanító, kereső, spiritualitás.
Túlsúlya vagy 'piszkossága' büszkeségre, uralkodási hajlamra, kitaszítottság érzésre utalhat.
A Harmadikszem csakrával áll kapcsolatban.

Fehér:

A leggyakrabban látott auraszín. Ha nagy területen található, nem csak az étertest derengése, akkor tisztaság, igazságosság, kreativitás, tisztulás.
Piszkos állapotban nem jelenik meg az aurában.
A Koronacsakrával áll kapcsolatban.

 

Egyéb színek az aurában

 

Szürke és ezüst:

Többnyire problémákra utal. Minél sötétebb, annál erősebb az adott területen az energiablokk. Jelenthet fizikai betegségeket, elsősorban a szervek közelében, de karmikus, lezáratlan feladatokat, múltbeli hibákat is, amik még jelen vannak az illető életében, mert nem oldotta meg azokat.
Nagyon sok, és nem koncentrált szürke elzárkózó személyiséget is jelölhet, aki falakat húz maga köré.
Az ezüstös árnyalatok inkább a női energiákra utalnak, Hold jellegű hatásokat, intuíciót, érzékenységet, megérzéseket, beavatottságot, spirituális fejlődést mutatnak.
Ezzel összefüggésben az ezüstös, fényes csillámok, villanások az aurában többnyire kreatív életszakaszt, alkotóerőt, és valaminek a születését jelzik (akár fizikai értelemben is, azaz gyermek születését, terhességet is mutathat). Ezek a fények többnyire megelőznek és előkészítenek valamilyen pozitív eseményt az illető életében.

Barna és föld színek:

Az aura legfelső és legalsó részén általában fejlődést, növekedést jelent, ám ha a csakrák közelében található, akkor már inkább energiahiányra, blokkokra, eltömődött csakrákra következtethetünk, amiknek a tisztítása időszerűvé vált.
Ezek alapvetően (még) nem betegségek, de szükséges elvégezni egy csakratisztítást (pl. Reiki, Kohari stb... segítségével).
Amennyiben ez nem történik meg, az aura többi részére is átterjednek a problémák, azaz az illető több életterületére is kihat az energetikai blokk. Ilyenkor már előfordulhat, hogy a barna betegségeket, energiahiányt jelöl.
Amennyiben egészséges árnyalattal találkozunk, jelenthet felelősséget, fejlődést, szilárdságot is (föld elem jellegű tulajdonságokat).

Fekete

A fekete színt többnyire a betegségekkel, katasztrófákkal, energiahiánnyal, halállal azonosítják. Ezek a jelentések valóban előfordulhatnak, de vigyáznunk kell az elhamarkodott kijelentésekkel. Amennyiben az aura külső rétegén látjuk a fekete foltokat, valóban energiahiányra utalnak. Olyan 'lyukakra' az aurában, amiken át elfolyik az energia. Ezek ellen érdemes az energetikai védelmek valamelyikét elkészíteni, ám ez önmagában még kevés, hiszen meg kell találni az energiaveszteség valódi okát is ahhoz, hogy ne csak a pillanatnyi tünetet szüntessük meg.
Nagyon sok fekete az aurában a szürkéhez hasonlóan jelezheti, hogy elzárkózó, titkolózó személlyel van dolgunk, aki védekezésként használja maga körül ezt az energiát. Ennek legtöbbször a félelem, a bizonytalanság az oka.
Ha hangsúlyosan, pl. valamelyik csakra környékén látható a fekete szín, érdemes arra a területre több figyelmet fordítani. Jelenthet ezen az életterületen áldozathozatalt, veszteséget, félelmet, energiahiányt, vagy olyan személyt, aki szorosan kapcsolódik az illetőhöz, és ez a kapcsolat nagy energiafelhasználással (energiaszívással, függőségi viszonnyal) jár.

Arany

Dinamizmus, új gondolatok, eszmék, spiritualitás, életerő, lelkesedés (elsősorban mentális területen, pl. előadás, beszéd közben), harmónia.
Piszkos árnyalatai is általában harmonikus dolgok eljövetelét jelzik, ám azok még formálódnak, alakulnak, és nincsenek tudatosan jelen az illető életében.

Rózsaszín

Szeretet, harmónia, lágyság, együttérzés, szerelem, gyengédség, romantika. Piszkos árnyalatai jelezhetnek éretlen személyiséget, gyengeséget, kevés életerőt (mint a piros negatív megnyilvánulása).

 

Gyakorlat: Az aura színeinek meghatározása ingával

 

Az alábbi gyakorlatot végezhetjük lengyelbottal vagy ingával is.

- Fogjuk meg az eszközt, és tegyük a színkorong fölé. Könyökünket támasszuk meg az asztalon, majd lassan vigyük az ingát a színek fölé. Használhatunk korong helyett egy színcsíkot is, vagy ha erre nincs lehetőségünk, írjuk fel egy darab papírra az egyes főszíneket (csakraszíneket).
- Koncentráljunk arra a személyre, akinek az elsődleges auraszínére kíváncsiak vagyunk, (ha a sajátunkra vagyunk kíváncsiak, akkor önmagunkra) majd az egyes színek fölött tartva az ingát, kérdezzük meg, hogy az a szín-e az illető elsődleges auraszíne. Kérdezzük végig az összes színnél, majd válasszuk ki azt, amelyiknél az inga legerősebben jelezte az igent.
- Van, amikor az inga nem tud egyértelmű választ adni, esetleg két színt egyforma erősnek érzékelünk. Ekkor lehet, hogy az aura színe a két szín keveréke. Ez főleg akkor fordulhat elő, ha a színkorongunk nem tartalmazza a keresett színt. (sárga+piros=narancs, sárga+kék=zöld, piros+kék=lila)
- Amikor tisztáztuk az aura fő színét, kérdezzünk rá a másodlagosan legerősebb színre, és végezzük el a fentieket még egyszer, csak már más kérdéssel.
- Amikor már tudjuk az adott személy aurájának fő és másodlagos színét, kérdezzük végig az egyes csakráknál található színeket. Ehhez igyekezzünk minél pontosabb kérdéseket feltenni, természetesen úgy, hogy az inga képes legyen azokra igennel vagy nemmel válaszolni.
Pl. XY Koronacsakrája körül az aurája piros színű?
Vagy XY kezeinél az aurájának színe kék?

Ezt a gyakorlatot akkor is elvégezhetjük, ha arra vagyunk kíváncsiak, jól láttuk-e az aurában, amit láttunk.


 

Nayah