Az egyház felépítése, tevékenysége

Az egyházi státusz alatt a felépítés:

Vallási vezetés: Vezető Nagytanács, vallási és spirituális témákban. A létszáma kezdetben 3 fő volt, majd később 7 főre növekedett.

Világi vezetés: az egyház három alapítója, képviselője (Nánási Pál - Admon -, Rubus Edit - Nayah - és Szücs Imre - Arsoloss -), ami kezdetben megegyezett a vallási vezetéssel. Amikor a Vezető Nagytanácsban más tagok is helyet kaptak, akkor a világi vezetés párhuzamosan kezdett együtt dolgozni a vallási vezetéssel.

A másik három tradíció ugyan ezt teszi, de a nagy nyilvánosság elől elvonultan.

Beavatási fokozatok: avatott, pap/papnő, főpap/főpapnő.

A felépítés az egyesületté történő átalakulást követően:

Az egyesületté történő átalakulást követően a vallási és a világi vezetés összeolvadt (a fennálló jogszabályi rendelkezések következtében), az egyesületi, és az ezt követő időszakban az egyház bíróság által bejegyzett vezetői: Nánási Pál - Admon –, Rubus Edit - Nayah – és Szücs Imre - Arsoloss –.

A vallási és világi vezetés operatív kérdéseit a szervezet vezetői látják el, a hosszú távú és stratégiai döntéseket a közgyűlés hozza meg.

Beavatási fokozatok változatlanok: avatott, pap/papnő, főpap/főpapnő.

 

A Kelta-Wicca Hagyományőrzők beavatási fokozatai

A KWHE szervezeti rendszere sokban hasonlít a hagyományos rendszerre.
Azokat, akik a KWHE tagjai, egyszerűen Wicca vallásúnak nevezzük (természetesen Wicca vallású lehet az is, aki nem tagja az egyesületnek). Wicca vallásúnak mindenkit elfogadunk, aki annak tartja magát.
A tagság kritériuma: a betöltött 18 életév (illetve 16 és 18 éves kor között írásos szülői engedély birtokában is lehet valaki tag), mivel a Wicca hit felnőtt út, amit az illető teljes tudatossággal választ magának. A tagok tagkönyvet kapnak.

A tagok maradhatnak függetlenek, de szerveződhetnek covenekbe tudásszintjüknek megfelelően. A coven (ejtsd: kaven) Wicca csoportot jelent.

Avatott

Az első beavatási fokozattal rendelkező tagok neve Avatott.

Az első avatáshoz legalább egy évnyi és egy napnyi KWHE tagként eltöltött idő szükséges a hagyományoknak megfelelően. Kötelezően, amikor egy tag avatásra jelentkezik, amelyik irányzat képviselőjénél teszi ezt, annak az adott irányzatnak tisztában kell lennie az alapvető rituális menetével és kritériumrendszerével. Az avatottak covenekbe szeveződhetnek, de maradhatnak "magányos Wiccák" is. Egy coven általában legfeljebb 13 főből áll, az ünnepek közös megtartásán túl a coventagok együtt tanulnak, gyakorolnak, egymást segítik.

Pap / Papnő

A második beavatási fokozat kritériuma legalább egy év és egy nap Avatottként tanulással eltöltött idő.

Ezt a fokozatot nevezzük Papnak, illetve Papnőnek.

Ezalatt az idő alatt a beavatandók képessé válnak egy coven vezetésére, elsajátítják a Wicca gyakorlatához és a covenek vezetéséhez szükséges tudást. A Pap, illetve Papnő vezethet rituálét Főpap vagy Főpapnő felügyelete mellett, covent azonban nem alapíthat, és nem is avathat.

Főpap / Főpapnő

A harmadik beavatási fokozat neve Főpap, illetve Főpapnő.

Kritériuma min. egy év és egy nap Papként, illetve Papnőként tanulással eltöltött idő. A Főpapok és Főpapnők feladata a vallás és szertartásrend teljes körű ismerete, a szertartás vezetése, az Isteni Pár meghívása, az Isteni energiák közvetítése. Az Isteni Erőt a rituálé alkalmával a vezetők feladata a résztvevők számára elérhetővé tenni.

A Főpapnak, illetve Főpapnőnek joga van covent alapítani és feloszlatni. Coven vezetői tisztségét átadhatja más Főpapnak, Főpapnőnek a covenen belül, de természetesen ettől rangja még megmarad. Joga van továbbá a KWHE Nagytanács elé járulni egyházi és vallási ügyekben. A főpapi, főpapnői avatás kizárólag a Nagytanács valamely tagja beleegyezésével történik.
Az egyes coveneket egy Főpap és egy Főpapnő vezeti, akik a rituálé során az Istent és az Istennőt testesítik meg. Amennyiben egy ilyen covenben kettőnél több Főpap, Főpapnő található, a tagok választhatják meg közösen, hogy ki lesz a Rituálévezető Pár. A választásra minden évben sor kerülhet Samhain ünnepén. A covenek saját belső szabályzattal rendelkezhetnek, mely megszabhatja a coven tagjainak covenen belüli jogait és kötelességeit, a covenbe való belépés, kilépés, kizárás szabályait. A belső szabályzat hozzáadhat az adott irányzat szabályaihoz, de el nem vehet belőle.

 

A KWHE célja, hogy laza szövetséget képezzen a Wicca vallás követői között, segítse a covenek és az egyedülálló wiccák kapcsolattartását és fejlődését.