Tarot I.

Tarot I.

A tarot ősi szimbólumrendszerének eredete ismeretlen. Az ókori Egyiptomban beavatási rítusokhoz használták, majd a középkorban (valószínűleg a kereszténység terjedésével) háttérbe szorult, és csak a 17. századtól kezdték el újra alkalmazni.
A tarot kártya 22 nagy arkánumból és 56 kis arkánumból áll. A nagy arkánum az ember fejlődését és spirituális életútját jelképezi, míg a kis arkánum ennek részleteit fejti ki négy alapelemre, földre, vízre, levegőre és tűzre bontva. Az érme vagy pentákulum a föld, a kehely a víz, a kard (vagy pálca) a levegő és a bot (vagy a tőr) a tűz szimbóluma.
A kis arkánum 56 lapja négyszer 14 lapra bontható. Tartalmaz Ász (1) lapot, egy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10-est, és az “Udvari lapokat”, melyek a Király, Királynő, Lovag és az Apród.

Máshol ezek elnevezései lehetnek pl. Lovag, Királynő, Herceg, Apród is, úgyhogy érdemes tanulmányozni az adott tarot kártyához mellékelt leírást, és így beazonosíthatóak lesznek a lapok. A továbbiakban a Király, Királynő, Lovag és Apród elnevezéseket fogom használni.

A kis arkánum lapjai, ahogy a 22 nagy is, egy kört alkotnak. A “legmagasabb” szinten áll az Ász, azaz az energia tiszta, vagy szellemi formája, ez a kör középpontja, a Kapu, ahol elérhetjük a következő fejlődési szintet.
A 2-es, 3-as, 4-es lapok a fejlődést, az előrelépést, az 5-ös, 6-os kártyák a harmóniából való kizökkenést, a “csúcspontot”, vagyis magát a konfliktust jelképezik. A 7-es és a 8-as lap az ezutáni állapot, az erők összeszedése, a “károk” felmérése, majd a 9-es és a 10-es a megoldás, ami egy újabb ’kijárathoz’ vagyis Ászhoz vezet.

Az Udvari kártyák elsősorban személyeket, minőségeket jelölnek. Asztrológiai értelemben a Király a kardinális, a Királynő fix, míg a Lovag a labilis jelleget képviseli. Az Apród kártyák az egyes elemek közötti “Kapuk”. Segítségükkel lehet továbblépni akár egy adott problémán, akár egy fejlődési szinten.

A tűz jegyek a Botokhoz (erő, energia), a föld jegyek az Érmékhez (stabilitás, anyag), a levegő jegyek a Kardokhoz (szellem, gondolat), míg a víz jegyek a Kelyhekhez (érzelmek, intuició) tartoznak.
A Botok és a Kardok az aktív, míg az Érmék és a Kelyhek a passzív oldalt képviselik.

 

Értelmezésnél pl. egy aktív jellegű „megoldás lap” (9-es, 10-es) kiáradó, tevékeny, cselekvő, míg egy passzív befogadó, kiváró hozzáállást mutat.

 

 

 

 

Összefoglaló táblázat:

 

Jegyek

Minőség

Elem

Szimbólum

Kártya

Kos

kardinális

tűz

bot

Király

Bika

fix

föld

érme

Királynő

Ikrek

labilis

levegő

kard

Lovag

Rák

kardinális

víz

kehely

Király

Oroszlán

fix

tűz

bot

Királynő

Szűz

labilis

föld

érme

Lovag

Mérleg

kardinális

levegő

kard

Király

Skorpió

fix

víz

kehely

Királynő

Nyilas

labilis

tűz

bot

Lovag

Bak

kardinális

föld

érme

Király

Vízöntő

fix

levegő

kard

Királynő

Halak

labilis

víz

kehely

Lovag

Amennyiben személyként értelmezzük az udvari lapokat, úgy a Király a hozzá tartozó elem férfi, a Királynő pedig a női aspektusa, míg a Lovag általában egy segítő, közvetítő vagy barát.
Az Apród többnyire nem személyként, hanem a dolgokat előremozdító, segítő körülményként jelenik meg.

Az asztrológiai és a személyként való értelmezés összevetéseként tehát megállapítható, hogy a Botok Királya pl. egy Kos jellegű, kiáradó, tüzes, határozott férfit jelenthet.

 

A továbbiakhoz szükséged lesz az alábbiakra:

-Tarot kártya (Legalább a 22 Nagy Arkánum. Ha nem áll rendelkezésre kártyapakli, akkor kinyomtatott, kivágott lapok is megfelelnek a célnak.)
Ajánlott: Arcus Arcanum Tarot
-Tarot napló (bármilyen jegyzetfüzet, saját 'varázsköny' stb, a jegyzetelésre)

 

  

 

A 22 nagy Arkánum


0. A Bolond


A kártyán egy bolondruhába öltözött fiatal fiú látható, a vállán egy apró batyuval, lába mellett általában egy kutyával (máshol macskával), amint egy szakadék szélén vagy afelé sétál láthatóan gondtalanul. A kutya (ösztönvilág) próbálja visszahúzni, miközben elszakítja a ruháját. A fiú nem cipel nagy terhet, a jelenben létezik. (Néhány Tarot a Bolond kártyáját 22. számmal jelöli.)

1. A Mágus


A mágus előtt egy asztal vagy oltár, rajta a mágusok eszközei, amik egyben a kis arkánum négy szimbóluma is. A pentákulum vagy érme a föld őselem, a kehely a víz, a pálca vagy kard a levegő, és a tőr vagy bot a tűz. A férfi jobb keze az ég felé mutat, a bal keze a föld felé, mögötte egy kapu látható, az alfa, az omega és a végtelen jelével. A Torok és a Napfonatcsakra hangsúlyozott. A háttérben a szálló sas a szellem szabadságának szimbóluma.

2. A Főpapnő


A főpapnő ül, szemei lehunyva, kezében egy tekercs vagy egy (általában) nyitott könyv, a titkos tudás jelképe. Mögötte víz, mellette két oszlop vagy kapu, füst, és a hold szimbólumai. A Harmadikszem csakránál fátyol vagy fejék látható, ruhája kék színű. Láthatóan befelé figyel, a tudást keresi önmagában. Torokcsakráján két félhold, mint egy kapu szárnyai.


3. Az Uralkodónő

Az uralkodónő egy trónon ül, mellette gyümölcsök, virágok, bőség és gazdagság. Egyik kezében virág vagy fénylő gömb, karján kisgyerek, esetleg láthatóan állapotos. Némely ábrázolásokon trónján ülő nagyhatalmú császárnő vagy földanya. Ékszereit és hatalmi jeleit a Koronacsakrán és a Szívcsakrán viseli.

4. Uralkodó


Az uralkodó egy trónuson ül, hatalmi eszközeivel körülvéve. Kardja az oldalán várakozik, kezében felemelt jogar. Előtte vagy körötte tűz ég, kosfejek és tűzszimbólumok körülötte. Vörös palástban, erőt és hatalmat sugárzó tartással várakozik. Hatalmi jelképeit a tenyércsakrán, a Koronacsakrán, a Szívcsakrán és a Napfonatnál viseli.

5. Főpap


A kártyán egy bölcs férfi alakja látható, aki kinyilatkoztatja a tudást, kezében a tudás (szellem) pálcája, kardja a lábai előtt hever. Mögötte madarak, a levegő jelképei láthatók. Ruhája kék, köpenye bíborszínű. Harmadikszem csakrájánál, a Torokcsakránál és a Szívnél viseli főpapi jelképeit.
6. Szeretők vagy Válaszút


A kártyán keresztút látható, egy pár és külön egy férfi és egy nő közeledik a középpont felé. A háttérben egy hatalmas fa mutatja az irányt a ’fel’ és a ’le’ között. Más ábrázolásokon egy férfi két nő között szerepel.

7. Szekér vagy Diadalszekér


A kártyán egy férfi áll egy harciszekéren, kezében többnyire nincs gyeplő, a kocsi elé befogva ellentétes irányba néző fekete és fehér ló, vagy két kos, néhol két szfinx látható. A harcos kezében fegyver, arcán elszánt kifejezés, haja lángvörös, Napfonat csakrája hangsúlyos.

8. Igazság


A képen egy nőalak áll, egyik kezében kard, másikban mérleg. Néhány ábrázoláson a szeme be van kötve, vagy trónuson ülve látható. A mérleg az egyensúlyt, a kard a döntést és annak kétélűségét szimbolizálja. (Más tarot pakliknál a 8. lap az Erő, és a 11.az Igazság.)

9. Remete


Egy magányos öregember csuklyás köpenyben, kezében kitartott, vagy köpenye alól kivillanó lámpással egy barlang előtt áll. Lábainál feldőlt homokóra, mellette varjak. Kezében hosszú, egyenes bot, mint a világtengely, a középpont megfelelője. A lámpa és az öregember a szellemet és az anyagot jelképezik.

10. Kerék vagy Sorskerék (Szerencsekerék)


A kártyán egy forgó kerék látható, körötte a három sorsistennő vagy a négy kerub, akik forgatják. (Az asztrológiában a fix jegyek, a Bika a föld, az Oroszlán a tűz, a sas a Skorpió megfelelőjeként a víz, és az ember a Vízöntő jelképeként a levegő.) A kerék a Karmát és a sorsot jelképezi, de a Kaput (a kerék középpontja) is, amin ki lehet lépni ebből a körforgásból.

11. Erő


A kártya egy nőt ábrázol, aki egy oroszlán hátán ül, vagy mellette áll és simogatja. Felemelt keze felett a végtelen, a ’bal’ és a ’jobb oldal’ kiegyensúlyozottságának jeleként. Felül az ember a szellem, vagy a tudat, alatta az oroszlán az anyag vagy az ösztönök megtestesítője, melyeket az ember ideiglenesen megzabolázott, de még nem harmonizált, nem egyesített. (Más tarot pakliknál a 11. lap az Igazság, és a 8.az Erő.)
12. Akasztott


Ezen a lapon egy fán fejjel lefelé lógó félmeztelen ember látható, zsebéből pénzérmék hullanak a földre, páncélja és fegyverei a fa mellé letámasztva pihennek. A férfi karjai a háta mögött, bal lábát a jobb lábára merőlegesen behajlítva tartja. A fa a Világfa megfelelője, a koronája a felső, azaz a szellemi, a gyökere az alsó vagy alvilágot jelképezi, törzse a középső, azaz az anyagi világ.  Más nézőpont szerint a föld az anyagi világ, a fa gyökerei a mélységbe, a tudatalattiba vezetnek, a fa törzse a lélek, az érzések és a gondolatok összessége, míg koronája a kiteljesedett személyiség, az ego, míg az égbolt, amifelé törekszik a szellem birodalma.

13. Halál


A fekete csuklyás, kaszás Halál fehér lovon ülve látható egy csatamezőn, körülötte emberi testek fekszenek, mögötte az úton kapu nyílik, melyen át ugyanaz az út látszik folytatódni.

14. Mérték


A képen egy fehér ruhás nőalak áll egyik lábával még a patakban, másikkal már a partra kilépve. Ezüst kehelyből aranykehelybe tölt vizet, amivel a spirituális fejlődést szimbolizálja. Az ezüst a hold, az arany a nap jelképe, az átöntött víz a folyamatosságot szimbolizálja és az egységet a ’patakkal’, amin éppen átlép. A folyó vagy a patak a halálon való átkelést is mutatja, az egyik világból a másikba lépést, ami nem más, mint egy víz egyik vagy másik partján lenni.

15. Ördög vagy Kísértés


A lapon egy ördög (az állati ösztönök ura) látható egy sziklán, aki rabláncon tart egy férfit és egy nőt. Kezében lángoló kard, feje felett egy lefelé fordított pentagram, az anyag (vagy az ösztönvilág) felé fordulás jeleként.
16. Torony


A képen egy villám sújtotta torony látható, ahonnan egy pap és egy király zuhan lefelé a mélybe, ahol tüskés bokrok nőnek.  A torony a falak, a védekezés, a bezárkózás, megcsontosodott eszmék és hitek jelképe. A villám egy ’isteni’ (azaz külső) erő hirtelen, vagy nem várt, előre nem látott beavatkozására utal.
17. Csillag


A Csillag lapján egy meztelen nő ül egy vízparton, két korsóval a kezében. Az egyikből vizet önt a tóba, a másikból ki a partra. Nyugodtan, harmonikusan végzi munkáját, része az egésznek. Feje felett egy hatalmas csillag, akörül spirálban egyre kisebb csillagok az isteni vagy szellemi jelenlét, cél és út kifejezői.
18. Hold


A kártyán egy fiatal nő látható egy kapu vagy két oszlop mellett állva, a kapun túl egy út vezet a távolba. A nőt egy rák és egy kutya kíséri. Feje felett a hold világít, mellette egy tó látszik. A kutya az ösztönt jelképezi, aki itt már nem vadállat, hanem mint segítő szerepel. A rák a tudatalattiból (víz) előbújó ősfélelem, a visszahúzó erő szimbóluma.

19. Nap


A Nap lapján egy hatalmas napkorong alatt egy virágos réten két meztelenül játszó kisgyermek (egy lány és egy fiú), vagy egy szerelmespár látható. Mögöttük víz, és a túlparton egy ég felé törő kapu.

20. Feltámadás vagy Ítélet


A kártyán felül az égből kihajoló harsonát fújó angyal látható karddal, alatta az ő hangját követő, földből kibukkanó emberek tömege. A föld az anyaméh szimbóluma, az innen való kijutás a születés. Az angyal hangja, vagyis a fény megmutatja, merre van a ’kapu’, csak követni kell.

21. Világ


A Világ lapján egy meztelen nő, két kezéből fény tör ki és félkört formáz a feje felett, körötte a saját farkába harapó kígyó, mint a végtelen jele. Mellette a négy kerub, a bika, az oroszlán, a sas és az ember látható. Más ábrázolásokon egy férfi és egy nő áll összeölelkezve, köröttük a végtelen, egy kör, vagy koszorú.

A 22 Nagy Arkánum három síkú értelmezése

Tarot

Jellege

Anyagi (gyakorlati) értelmezése

Lelki (kereső) értelmezése

Szellemi (megértő) értelmezése

0. Bolond

Befelé forduló

Új tapasztalatok, felelőtlenség, gondtalanság, nyugalom.

Újrakezdés, nyitottság, boldogság, 'gyermekkor', kezdet és vég.

Tudatosság, a Jelen boldogsága, az 'újszülött befelé élése', emlékezés egy 'új világra'.

1. Mágus

Kifelé forduló

Kezdeményezés, tett, alakítás, cselekvés, kommunikáció, tanulás.

Kapcsolatteremtés, irányítás, befolyásolás, cél.

Hatalom a szellem felett, a tudatos és a tudattalan erők egysége és kiáradása.

2. Főpapnő

Befelé forduló

Türelem, megértés, kedvesség, nőiesség.

Befelé fordulás, keresés, titokzatosság, misztikus tudás, dualitás.

A Kapu, út a Mélységbe, a dualitás felismerése.

3. Uralkodónő

Kifelé forduló

A természet ereje, anya, termékenység, szülés, születés.

Megtartó erő, elraktározás, teremtés, az értékek felismerése.

Az élet változékonysága és örökkévalósága, alkotás.

4. Uralkodó

Befelé forduló

Stabilitás, védekezés, védés, biztonság.

Az ego falainak felismerése és védelmezése, az értékek megőrzése.

Az Élet fenntartása, védelme.

5. Főpap

Kifelé forduló

Hit, vallásosság, tanítás, erkölcs, morál, elhivatottság.

Kapcsolat az ego falain kívüli világgal.

A jó és a rossz közötti különbség, a hit tudássá válása, az értelem felismerése minden létezőben, a Beavatás kapuja.

6. Szeretők

Befelé forduló

Kapcsolatok, szerelem, elkötelezettség, döntés, választás.

Választás az ego falain kívüli világból,  a lehetőségek tudatosítása, az életút  felismerése.

Választás minden síkon, teljes elkötelezettség, az ego 'darabjainak' összeillesztése.

7. Szekér

Kifelé forduló

Öntudat, kiáradás, agresszió, akarat, haladás, erő, az energia koncentrálása, a személyiség összetartása.

Az ego kipróbálása, túlzások, a határok keresése, szélsőségek, az energia kettőssége, a vezetés szükségessége, az igen megfogása, megtartása és a nem elengedése.

A választás következményeinek felismerése és megértése, az ego próbája, a félelmek felismerése.

8. Igazság

Befelé forduló

Harmónia, megbékélés, nyugalom, megállapodottság, kiegyensúlyozottság.

Az ellentétek összeegyeztetése, a két oldal összhangja, az egyensúly megtalálása, az értékelés.

A Középpont, a valóság megismerése, a harmonikus és teljes ego, az ítélet (erő) és a kegyelem (szeretet) összhangja.

9. Remete

Kifelé forduló

Befeléfordulás, önvizsgálat, magány, korlátok, komolyság, megfontoltság.

A bölcsességre való törekvés, az Én vizsgálata, kívülről szemlélése, a valóság igazságának keresése.

Az anyag és a szellem kapcsolatának megértése.

10. Kerék

Befelé forduló

A sors, a karma, az éppen befolyásolhatatlan, és a most befolyásolható történések, a csomópont, sorsforduló, a 'fent' és a 'lent', a körforgás.

A múlt felszínre kerülése, megoldandó  élethelyzet, a jövő alakításának lehetősége.

A Jelen (jelenpont) megértése.

11. Erő

Kifelé forduló

Szenvedély, aktivitás, belső erő, energia, tettvágy.

Az ösztön megzabolázása, az ego bátorsága, irányítás, felülemelkedés az ösztönös agresszión, az őserő kiaknázása.

A Jelen elfogadása, a félelem legyőzése.

12. Akasztott

Befelé forduló

Áldozatvállalás, szembefordulás, lázadás, újítás, nézőpont váltás, új nézőpont.

Új útra lépés, ismerkedés egy másik világgal.

Változtatás és változás összhangja, felkészülés az átlépésre, továbblépésre.

13. Halál

Kifelé forduló

Valaminek a vége, másvalami kezdete, befejezés, változás, halál, beavatás.

Lezárás, átlépés a Kapun.

A Most átélése.

14. Mérték

Befelé forduló

Új élethelyzet, mérlegelés, középút, fejlődés, fejlesztés.

Az ego helyének megtalálása a világban, harmónia.

A múlt és a jövő megértése.

15. Kísértés

Kifelé forduló

Szexualitás, ösztönvilág, az őserő feltörése, birtokviszony, alá- és fölérendeltség, uralmi viszony, megvesztegetés, csábítás, kísértés.

Az ego 'sötét oldala', a függőségek, beidegződések felismerése, az önuralom elsajátítása, a morális értékek próbája, a bűn megismerése.

Az ego 'arcai', a szerepek megértése, az alá- vagy a fölérendeltség tudatosítása.

16. Torony

Befelé forduló

A korlátok, megcsontosodott elméletek, elképzelések összeomlása, hirtelen változások, a már akadályozó védettség megszűnése, kívülről jövő figyelmeztetés.

Az ego falainak próbája, az értékek felismerése, a személyiség erejének és korlátainak újraértelmezése.

A nem tudatosság és a bűntudat felismerése, megértése.

17. Csillag

Kifelé forduló

Segítség nyújtása és elfogadása, bizalom, tisztaság, megtisztulás, szeretet, remény, beilleszkedés.

A fent és a lent közötti átmenet, a tanulás és a tanítás harmoniája, bölcsesség a tettekben, a saját hely megtalálása a világban.

A bűntudat feldolgozása, elengedése, a spirituális cél megtalálása, az akarat és az engedés egyensúlya.

18. Hold

Befelé forduló

Vágyak, álmok, tudatalatti, fantázia, félelmek, bizonytalanság, sebezhetőség.

A belső mélységek feltérképezése, az ego árnyéka', a 'tükör' tudatosítása.

A tudás 'fekete kútja', leszállás az 'alvilágba', a Forrás, a mélység.

19. Nap

Kifelé forduló

Életöröm, célok, siker, kreativitás, nagylelkűség, magabiztosság, önkifejezés.

A külső végtelen megérintése, az ego 'fénye', a 'tükör' 'ablakká' válása.

Az öröm 'fehér óceánja', felemelkedés a 'felső világba', a magasság, a Felsőbbség. 

20. Ítélet

Befelé forduló

Feldolgozás, megszabadulás, az utolsó próbatétel, megváltás, megvilágosodás, 'ébredés', önértékelés.

Mély, belső átalakulás, az örökkévalóság megérintése, szabadság, megmérettetés.

Tiszta lappal indulás, a karmikus terhek elengedése, az ego szabadsága, az 'első lélegzetvétel'.

21. Világ

Kifelé forduló

Teljesség, tökéletesség, a megfelelő út.

Célbaérés, az összkép teljessége, formát öltése.

A két világ harmonikus egyensúlya, a kint és a bent, a lent és a fent, a férfi és a női pólus egysége, összeolvadása.

A Világ lapja után újra következik a Bolond, majd a Mágus, és így tovább, mindig egy magasabb szintre vezetve az Én-t.
A befelé és a kifelé forduló lapok úgy váltják egymást, ahogy a belégzést követi a kilégzés.

 

Az anyagi valóság:
A test világa. A tarot megmutatja a legcélravezetőbb utat, a gyakorlati tettet és ablakot nyit a világra.

A lelki valóság:
Az illúzió világa. A tarot feltárja a titkokat, és tükröt tart az Én-nek, hogy megláthassa a világban önmagát.

A szellemi valóság:
A tudat világa. A tarot megmutatja a Kaput, ami a megértéshez és a bölcsességhez vezet.

 

FOLYTATÁSHOZ KATTINTS IDE

 

 

Nayah